Wat is Zombiesquad.nl?

ZombieSquad.NL is Nederlands eerste superieure en snel inzetbare levendkadaver terugdring  ondersteunings-taskforce, bijeengebracht om jouw straat, wijk, stad, dorp, vrienden en natuurlijk jouzelf te helpen bij het terugdringen van de ondoden. Wij kunnen zorgen voor training en ondersteuning. Wij zorgen voor bewustwording door middel van; zombiewalk, coaching, (meerdaagse) wandeltochten en een heuse crew catering “Crew Chew”.

De basis van Zombiesquad.nl is gelegd in 2009 tijdens de eerste Zombiewalk in Arnhem. Een aantal jongeren heeft er een wandeltocht in het stadscentrum van Arnhem georganiseerd waarbij mensen verkleed als zombie, dierenvoer hebben ingezameld voor een lokaal dierenasiel. Deze actie was met meer dan 1200 kilo opgehaald voer zeer succesvol te noemen.

Het doel is jongeren te empoweren en de eigen intrinsieke motivatie te laten ontdekken. waarbij ze een waardevolle bijdrage leveren aan de directe omgeving. Wij willen dat je voorbereid bent op het dagelijkse leven en weet wat je moet doen wanneer er een ondode aan je gezicht knabbelt.

Zombiesquad is een initiatief van Jasper Ronkes, jongerenwerker en jongerencoach uit Arnhem met een voorliefde voor zombies. “Wanneer je voorbereid bent op zombies, dan ben je voorbereid op alles”. Met zijn gedrevenheid en humor weet hij jongeren te betrekken bij hun omgeving en na te laten denken over de plek die zij innemen in de maatschappij.

Het doel van het jongerenwerk is jongeren ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid als onderdeel van hun sociale omgeving. De jongere, zijn situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen hierbij het uitgangspunt. Je werkt preventief en signaleert. Als jongerencoach is hij gericht op maatschappelijke participatie, persoonlijke ontplooiing, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de jongeren.